Banner bên trái
Banner bên phải
» » Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

I. DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN

 1. Chính Trị:
  - Phòng thi A1:chinhtri-a1.pdf [0 b] (Count: 111)
  - Phòng thi A2:chinhtri-a2.pdf [0 b] (Count: 80)
  - Phòng thi A3:chinhtri-a3.pdf [0 b] (Count: 62)
 2. Lý thuyết tổng hợp:
  - CNTY : cnty-lt.pdf [0 b] (Count: 85)
  - QLĐĐ:qldd-lt.pdf [0 b] (Count: 13)
  - TT-BVTV 04: tt-bvtv4-lt.pdf [0 b] (Count: 20)
  - Cơ điện lạnh: cdl-lt.pdf [0 b] (Count: 24)
 3. Thực hành nghề:
  - CNTY : cnty-th.pdf [0 b] (Count: 57)
  - QLĐĐ :qldd-th.pdf [0 b] (Count: 6)
  - TT-BVTV 04: ttbvtv-th.pdf [0 b] (Count: 21)
  - Cơ điện lạnh: cdl-th.pdf [0 b] (Count: 21)

II. THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

    

    Học sinh có nhu cầu xin chấm phúc khảo môn Giáo dục Chính trị, làm đơn nộp về phòng Đào tạo từ ngày 17/10/2016 (thứ 5) đến hết ngày 20/10/2016 (thứ 5)  tức sau 4 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp.
Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh sẽ nhận đơn xin phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Giáo dục Chính trị (Tại: 40 Đinh Tiên Hoàng, Q.1)
Sau ngày 20/10/2016, mọi thắc mắc khiếu nại về điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị nhà trường sẽ không giải quyết.