Bản tin: liên kết đào tạo

Tọa đàm về liên kết đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học

A group of people on a stage

Description automatically generated

       Ngày 10/11/2023, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố tham dự Tọa đàm về tăng cường hợp tác giữa Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai với các đơn vị liên kết đào tạo.

       Tham dự có lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai cùng gần 20 đơn vị liên kết đào tạo. Buổi tọa đàm xoay quanh việc chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của các trường, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, quản lý người học trong suốt thời gian tham gia chương trình, những thuận lợi khó khăn cũng như trách nhiệm, quyền hạn của đôi bên.

       Thông qua tọa đàm góp phần nâng tầm chất lượng sinh viên nhà trường, đảm bảo đào tạo nguồn sinh viên liên thông từ Trung cấp lên Đại học đạt chất lượng cao, phục vụ hiệu quả cho phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

Liễu Kiều