Banner bên trái
Banner bên phải

Tuyển Sinh

Thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 2017

Thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành Phố. Mã trường : 0213 - Website: www.ats.edu.vn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp. Hình thức đào tạo: chính quy và vừa làm vừa học năm học 2017 – 2018

Văn Bản Pháp Luật

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Kính gửi Các Phòng chức năng - Khoa chuyên môn!  - Căn cứ các văn bản hiện hành, Phòng tổ chức gửi hướng dẫn đánh giá VC-GV-NLĐ năm 2015. 1/  BIểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức năm 2015 đã gửi để các phòng - khoa gửi đến giáo viên, nhân viên tự đánh giá.   * Lưu ý: Trong biểu mẫu có ghi chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp, thực hiện theo thông tư liên

Đoàn Thanh Niên

Hỏi - đáp 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Hỏi - đáp 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN