Banner bên trái
Banner bên phải

Tuyển Sinh

Thông báo tuyển sinh 2016

Thông báo tuyển sinh 2016

Xét tuyển các ngành: Quản lý đất đai,Chăn nuôi thú y,Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Thiết kế cảnh quan hoa viên, Trắc địa - Địa hình - Địa chính, Bảo trì - SC thiết bị nhiệt

Văn Bản Pháp Luật

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Kính gửi Các Phòng chức năng - Khoa chuyên môn!  - Căn cứ các văn bản hiện hành, Phòng tổ chức gửi hướng dẫn đánh giá VC-GV-NLĐ năm 2015. 1/  BIểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức năm 2015 đã gửi để các phòng - khoa gửi đến giáo viên, nhân viên tự đánh giá.   * Lưu ý: Trong biểu mẫu có ghi chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp, thực hiện theo thông tư liên

Đoàn Thanh Niên

Hỏi - đáp 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Hỏi - đáp 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN