Giới thiệu trường

Giới thiệu Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Tp.HCM

 

1. Quá trình thành lập trường


Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường là Trường Trung học Nông nghiệp và Trường Công nhân Kỹ thuật Thủy sản với các dấu mốc pháp lý theo trình tự sau:


- Quyết định số 124/TCCQ/UB ngày 10 tháng 3 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Trung học Nông nghiệp.


- Quyết định số 227/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 1979 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật Thủy sản.


- Quyết định số 2621/QĐ - UB ngày 02 tháng 11 năm 1992 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp, trong đó có việc nhập trường Trung học Nông nghiệp và Trường Công nhân Kỹ thuật Thủy sản thành Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp.


- Quyết định số 1655/QĐ - UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp thành Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

*. Nhà trường có hai cơ sở đào tạo:


- Cơ sở 1 : Số 40 Đinh Tiên Hoàng - Phường Đakao - Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2 : Số 52 Đường 400 - Khu phố 3 - Phường Tân phú - Quận 9 – Tp.Hồ Chí Minh

 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao khi thành lập trường là:

 

- Đào tạo cán bộ nghiệp vụ và kỹ thuật có trình độ trung cấp phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và các ngành Kinh tế, Kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu chung của xã hội.


- Đào tạo đội ngũ Công nhân kỹ thuật lành nghề phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


- Đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng các chuyên đề kinh tế, kỹ thuật theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan trong ngành và của xã hội.


- Đào tạo đội ngũ cán bộ phường, xã theo chương trình, mục tiêu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.


- Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho mạng lưới và bà con nông dân, nhân dân lao động theo các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn.
 

3. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường từ khi thành lập đến nay


     Từ tiền thân là 2 trường chuyên đào tạo một số ít ngành có tính chất đặc thù riêng cho mỗi trường, quy mô đào tạo hàng năm không ổn định, nhiều năm không đạt chỉ tiêu, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, đội ngũ giáo viên vừa thừa vừa thiếu.


     Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng với chủ trương xã hội hóa công tác đào tạo, đa dạng hóa các ngành nghề và hình thức đào tạo của Đảng và Nhà nước, đến nay có thể khẳng định vị thế tất yếu của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp ngay trên thành phố Hồ Chí Minh, thành phố công nghiệp và dịch vụ hàng đầu của cả nước.

Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng nhập họ tên

Vui lòng nhập lại số điện thoại

Vui lòng nhập lại ngày sinh

Vui lòng nhập lại Email

Vui lòng nhập lại địa chỉ

Thông Tin Đăng Ký Xét Tuyển

Vui lòng chọn lại hệ đào tạo

Vui lòng chọn lại ngành đào tạo

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn