Giới thiệu ngành Kỹ thuật trồng nấm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Kỹ thuật trồng nấm

NGHỀ : Kỹ thuật trồng Nấm rơm công nghệ cao
Địa điểm : Xã Tân Phú Trung 
Ngày khai giảng : 8/6/2024
Hình ảnh :

                                  Khai giảng kết hợp Tuyển sinh

Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng nhập họ tên

Vui lòng nhập lại số điện thoại

Vui lòng nhập lại ngày sinh

Vui lòng nhập lại Email

Vui lòng nhập lại địa chỉ

Thông Tin Đăng Ký Xét Tuyển

Vui lòng chọn lại hệ đào tạo

Vui lòng chọn lại ngành đào tạo

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn