Giới thiệu ngành Kỹ thuật trồng rau

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Kỹ thuật trồng rau

NGHỀ: Kỹ thuật trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap và IPM
Địa điểm : Thị trấn Củ Chi - Tân Thạnh Đông
Khai giảng
Hình ảnh

 

                         Học viên tham gia lớp nghề

 

Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng nhập họ tên

Vui lòng nhập lại số điện thoại

Vui lòng nhập lại ngày sinh

Vui lòng nhập lại Email

Vui lòng nhập lại địa chỉ

Thông Tin Đăng Ký Xét Tuyển

Vui lòng chọn lại hệ đào tạo

Vui lòng chọn lại ngành đào tạo

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn